Vývoj areálu rajhradského kláštera v čase

Specializovaná mapa s odborným obsahem

Literatura

Beda Dudík: Geschichte des Benediktiner-Stiftes Raygern im Marhgrafthume Mähren, I-II. Wien 1849, 1868.

Horyna, Mojmír: Jan Blažej Santini-Aichel. Praha 1998.

Horyna, Mojmír: Neznámé barokní plány rajhradského kláštera a pozdní dílo Jana Blažeje Santiniho. Historická architektura. Věda. Výzkum. Praxe. Sborník k poctě Milana Pavlíka. Praha 1995. s. 11-25.

Jirka, Antonín: Christian Alexander Oedtl na Moravě. Umění 32, 1984, s. 233-239.

Král, A. B.: Kostel Sv. Petra a Pavla v Rajhradě. Rajhrad 1969.

Kroupa, Jiří: Rajhradský chrám v proboštské korespondenci 18. století, Opuscula historiae artium, F 50, 2006, s. 43-77.

Kroupa, Jiří – Vobr, Jaroslav – Drlík, Vojen: Benediktinský klášter v Rajhradě. Brno 2006.

Pokorný, Václav: Benediktinský klášter v Rajhradě. Praha 1942.

Pokorný, Václav: Klášter Rajhrad (Jeho dějiny a památnosti). Brno 1925.

Samek, Bohumil: G. Santiniho projekt benediktinského kláštera v Rajhradě. SPFFBU F5, 1961, s. 277-287.

Samek, Bohumil: Příspěvek k dějinám klášterní zahrady v Rajhradě. SPFFBU F8, 1964, s. 183-187.

Šmejkalová, Jana: Klášterní chrám v Rajhradě. Umění 32, 1984, s. 388-415.

Švábenský, Mojmír: Moravský zemský archiv v Brně. E6 Benediktini Rajhrad 1045-1908 Inventář. Brno 1975.

Švácha, Rostislav: Architectural Drawings by Jan Santini – Aichel in Czech Collection. Umění 40, 1992, s. 228-243.

Unger, Josef: Archeologický výzkum církevní architektury v jižní části okresu Brno-venkov. Jižní Morava 30, 1994, s. 25-33.

Unger, Josef: Nová zjištění a nové otázky z areálu rajhradského kláštera. Jižní Morava 31, 1995, s. 218-228.

Žabička, Petr: Metodika pro on-line zpřístupňování starých map a dalších grafických dokumentů pro paměťové instituce. Brno 2011.

Žampach, František Method: Architektonické dílo Giovanni Santiniho: Žďár – Rajhrad – Zábrdovice. Brno 1944.