Vývoj areálu rajhradského kláštera v čase

Specializovaná mapa s odborným obsahem

O projektu

Specializovaná mapa je výsledkem projektu NAKI DF12P01OVV047 Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén. Další informace o projektu naleznete na stránkách http://www.rajhradskyklaster.cz

Specializovaná mapa představuje, prostřednictvím dochovaných plánů, které komplexně zachycují změny a vývoj rajhradského kláštera od středověku do 20. století, vývoj a proměnu celé lokality rajhradského kláštera do současnosti. Většina dochovaných plánů rajhradského kláštera je uložena v Moravském zemské archivu v Brně www.mza.cz (MZA v Brně, fond E6 Benediktini Rajhrad). Několik málo plánů zůstalo uloženo v grafické sbírce kláštera (signatura R-GR). Katalogové záznamy jednotlivých plánů je možno nalézt ve webovém katalogu MZK na adrese https://vufind.mzk.cz/.

Díky dochovanému souboru plánů a map nacházejícímu se v archivu rajhradského kláštera je možné zrekonstruovat stavební vývoj klášterního panství (vlastního benediktinského kláštera i městečka Rajhradu) a zachytit realizované i nezrealizované projekty. Tímto způsobem lze podchytit celý stavebně historický vývoj objektu a historický vývoj celé zkoumané lokality, který bude zachycen ve specializované mapě, jenž je syntézou kartograficky vytvářených bodových, prostorových i časových informací a jejich souvislostí, získaných na podkladě výzkumu území rajhradského kláštera. Jedná se o první podobné ucelené zmapování dané lokality a o „sloučení“ několika vývojových map a plánů v jednu specializovanou mapu.