Vývoj areálu rajhradského kláštera v čase

Specializovaná mapa s odborným obsahem

Situace budov kláštera benediktinů v Rajhradě z března 1938

Autor: Kranz

Přesný plán kláštera zakreslený v měřítku 1:1000. Na situaci je kromě rajhradského kláštera zachycena také sýpka v Rajhradicích. Od roku 1903 byl klášter osvětlen elektricky a bylo upraveno koryto Svratky do dnešní podoby.

Bibliograficky zaznam v knihovnim katalogu / Stáhnout obrázek