Vývoj areálu rajhradského kláštera v čase

Specializovaná mapa s odborným obsahem

Mappa Ueber einen zum Cluster Stieft Raigern ange-hörigen Grundtheile vermög dem vor maligen Zustande.

Autor: Joseph Anneis

Autorství mapy je připisováno Josephu Anneisovi. Na mapě je zachycený rajhradský klášter a jeho okolí směrem k Rebešovicím, na mapě je jasně patrný tzv. Anneisův val, který byl v 19. století milně interpretován jako zobrazení pozůstatku velkomoravského opevnění. (viz Unger, Josef: Archeologický výzkum církevní architektury v jižní části okresu Brno-venkov. Jižní Morava 30, 1994, s. 25-33. ; Unger, Josef: Nová zjištění a nové otázky z areálu rajhradského kláštera. Jižní Morava 31, 1995, s. 218-228.)

Bibliograficky zaznam v knihovnim katalogu / Stáhnout obrázek