Vývoj areálu rajhradského kláštera v čase

Specializovaná mapa s odborným obsahem

Plány odvodnění pozemků rajhradského kláštera.

Autor: neznámý

Plán kláštera s podobou odvodňovacích kanálů a projektovaným francouzským parkem je doplněn nárysem a půdorysem odvodňovacích staveb spolu s dvěma detaily regulace řeky. Na vlastním plánu je zachycen mlýn s vodní pilou.

Bibliograficky zaznam v knihovnim katalogu / Stáhnout obrázek