Vývoj areálu rajhradského kláštera v čase

Specializovaná mapa s odborným obsahem

Ein groser nach der Lange des Gebäu ausgebornene.

Autor: neznámý

Varianta půdorysu kláštera s projektem zahrady, francouzská zahrada je umístěna v rajském dvoře i v sousedství konventu, za prelaturou je projektován francouzský park. Možným autorem kresby je buď samotný Jan Blažej Santini, kterého uvádí Samek (viz Samek, Bohumil: G. Santiniho projekt benediktinského kláštera v Rajhradě. SPFFBU F5, 1961, s. 277-287.) nebo Antonio Beduzzi (viz Jirka, Antonín: Christian Alesander Oedtl na Moravě. Nová připsání. Umění 32, 1984). Původně plán doplněn textem, který je dnes nečitelný.

Bibliograficky zaznam v knihovnim katalogu / Stáhnout obrázek