Vývoj areálu rajhradského kláštera v čase

Specializovaná mapa s odborným obsahem

Půdorys a perspektiva kláštera v Rajhradě.

Autor: neznámý

Půdorys kláštera s pohledem na klášterní komplex. Možným autorem je Jan Jiří Etgens, Antonio Beduzzi nebo samotný Santini, v tom případě by však datace musela být posunuta k letům 1721-1723. (viz Samek, Bohumil: G. Santiniho projekt benediktinského kláštera v Rajhradě. SPFFBU F5, 1961, s. 277-287. ; Šmejkalová, Jana: Klášterní chrám v Rajhradě. Umění 32, 1984, s. 388-415. ; Kroupa, Jiří – Vobr, Jaroslav – Drlík, Vojen: Benediktinský klášter v Rajhradě. Brno 2006.)

Bibliograficky zaznam v knihovnim katalogu / Stáhnout obrázek