Vývoj areálu rajhradského kláštera v čase

Specializovaná mapa s odborným obsahem

Raigern – Kloster des Benediktinerordens Studie aller Instandsetzungsarbeiten.

Autor: neznámý

Axonometrický plán kláštera z roku 1940 v měřítku 1:200. Uprostřed nádvoří před kostelem je zachycena lurdská kaple z roku 1902.

Bibliograficky zaznam v knihovnim katalogu / Stáhnout obrázek