Vývoj areálu rajhradského kláštera v čase

Specializovaná mapa s odborným obsahem

Půdorys plánu s návrhem odvodnění pozemků u rajhradského kláštera.

Autor: Joseph Anneis

Plán pochází z doby oprav kláštera v letech 1770-1776, které vedl brněnský inženýr a zemský geometr Josef Anneis. Při rekonstrukci byl radikálně opravován závěr kostela a další části kláštera. Plán je zakreslen do čtvercové sítě a navazuje na perspektivní návrh na parkovou úpravu prostoru mezi klášterem a vsí Loučkou (dnes součást Rajhradic). Plán sice není podepsaný, ale autorství Josefa Anneise je zřejmé, např. srovnáním obrysů zahradní dekorace a celé koncepce francouzské zahrady s jezírkem uprostřed. Na plánu je načrtnut i tzv. Anneisův val.

Bibliograficky zaznam v knihovnim katalogu / Stáhnout obrázek