Vývoj areálu rajhradského kláštera v čase

Specializovaná mapa s odborným obsahem

Plan von der oberen Contignation des Cluster-Stiffts-Raygern - Pralatur- und Convents-Gebäudes.

Autor: Joseph Anneis

Plán vrchního inženýra státních silnic Josefa Anneise na dostavbu konventu a prelatury kláštera. Plán je asi z roku 1760 a byl vytvořen na objednávku probošta Bonaventury Pitra. V plánu je sice nakresleno severní křídlo prelatury, ale jedná se pouze o načrtnutí celkové dispozice. Lze předpokládat, že v době vzniku plánu s dostavbou tohoto křídla benediktini již nepočítali. Plán byl proveden jen částečně a dostavba celého klášterního komplexu byla ukončena až roku 1841.

Bibliograficky zaznam v knihovnim katalogu / Stáhnout obrázek