Vývoj areálu rajhradského kláštera v čase

Specializovaná mapa s odborným obsahem

Návrh na úpravu pozemků na levém břehu řeky jižně kláštera až k Blučině.

Autor: Joseph Anneis

Mapa zachycuje rajhradský klášter s okolím až k Blučině. Na mapě je jasně patrný tzv. Anneisův val. Protože rajhradský klášter ležel na bažinatém podloží a každoročně trpěl záplavami, věnovala se úpravě toku Svratky a vysušování bažin velká pozornost. Anneisův návrh situaci řeší vybudováním soustavy kanálů.

Bibliograficky zaznam v knihovnim katalogu / Stáhnout obrázek