Vývoj areálu rajhradského kláštera v čase

Specializovaná mapa s odborným obsahem

Návrh na parkovou úpravu prostoru mezi klášterem a Loučkou.

Autor: Joseph Anneis

Pohledový plán na komplex kláštera s návrhem možné úpravy zahrady a prostoru mezi klášterem a Loučkou (dnes součást Rajhradic). Pro celkovou koncepci plánů zahrady mohla být Anneisovi inspirací Květná zahrada v Kroměříži. Velkolepý projekt francouzské zahrady s jezírkem uprostřed a menší francouzskou zahradou v blízkosti konventu, nebyl nikdy v takto rozsáhlém pojetí realizován. (viz Kroupa, Jiří – Vobr, Jaroslav – Drlík, Vojen: Benediktinský klášter v Rajhradě. Brno 2006.)

Bibliograficky zaznam v knihovnim katalogu / Stáhnout obrázek