Vývoj areálu rajhradského kláštera v čase

Specializovaná mapa s odborným obsahem

Plan Eines zur Cluster: Stieffes-Herrschafft Reigern angehörigen Grund-Theilles vom Jahre 1774

Autor: František Brunn

Situační plán rajhradského kláštera s jeho pozemky, je zde zachycena dobová situace klášterního okolí. Jedná se o předlohu plánu otištěného v Dudíkových Geschichte des Benediktiner Stiftes Raygern. (viz Dudík, Beda: Geschichte des Benediktiner-Stiftes Raygern im Marhgrafthume Mähren, I-II. Wien 1849, 1868.).

Bibliograficky zaznam v knihovnim katalogu / Stáhnout obrázek