Vývoj areálu rajhradského kláštera v čase

Specializovaná mapa s odborným obsahem

Půdorys rajhradského kláštera: chrámu, konventu a prelatury.

Autor: neznámý

Půdorys kláštera v měřítku 2,1 cm = 10 m. Na plánu je zachycena i lurdská kaple z roku 1902. Plán doplněn čísly ke kterým se do dnešní doby nedochoval komentář.

Bibliograficky zaznam v knihovnim katalogu / Stáhnout obrázek